Český červený kříž

Beroun

Poskytnutí pomoci při zajištění stravy, poradenství

v oblasti vedení domácnosti

Pomoc

při výchově a péči o děti

Azylový dům

Poslání

Azylový dům poskytuje dočasné uybtování a sociální služby nezletilým dětem a jejich matkám, také samotným ženám, které se ocitly v nepříznivé a krizové životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Pracovníci AD pomáhají klientce s osamostatněním, začleněním se do společnosti a se zodpovědnou péčí o dítě. Ubytování je přednostní pro uživatele z regionu Berounsko - Hořovicko. 

Cíle služby

Poskytnout základní sociální poradenství, pomáhat stabilizovat psychický stav uživatelů a při zorientování se v aktuální situaci.
Poskytnout ubytování v bezpečném prostředí na dobu nezbytně nutnou na překonání nepříznivé situace.
Poskytnout pomoc při prosazování práv a zájmů uživatelů, pomoc při řešení jejich problémů, popřípadě zprostředkovat pomoc dalších odborníků.
Podporovat rozvoj a získávání nových schopností a dovedností uživatelů k posílení jejich soběstačnosti a samostatnému fungování tak, aby se dokázali postarat o své děti, o domácnost a vrátit se zpátky do běžného života.
Vytváření podmínek pro opětovné navázání a upevnění vztahů s vlastní rodinou.
Pomoci uživatelům získat vhodné bydlení mimo síť azylových domů.
Poskytovat služby tak, aby odpovídaly individuálním potřebám uživatelů a byla při tom zachována jejich práva a lidská důstojnost. 

Azylový dům a Dům na půl cesty Berounka jsou od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019 financovány z dotačního programu v rámci OPZ projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji" reg.č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774.

Provoz zařízení
24 hodin denně
Služba se poskytuje za úplatu, viz informace v ceníku .

Facebook

Kontakty

Adresa:
Oblastní spolek ČČK Beroun
Bezručova 928
266 01 Beroun

Spojení:
    Telefon: +420 311 611 724, 607 696 830  - Azylový dům
    E-mail: cckberoun@o2active.cz,
                      beroun@cervenykriz.eu
 

Ředitelka Úřadu OS ČČK:
Renáta Roubalová
Tel./fax 311 611 725
Sociální pracovnice:
Lucie Potěšilová, DiS
Tel.: 311 611 724
Zdravotní asistence
Bc.Martin Kosina
e-mail: za-cckberoun@seznam.cz