Český červený kříž

Beroun

Poskytnutí pomoci při zajištění stravy, poradenství

v oblasti vedení domácnosti

Pomoc

při výchově a péči o děti

Dům na půl cesty

Poslání

Dům na půl cesty poskytuje dočasné ubytování a sociální služby klientům  do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a osoby, které jsou propuštěny  z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Návrat zpět do rodiny je pro klienta zcela nemožný nebo nevhodný.
Pracovníci DNPC pomáhají klientům zajistit plynulý přechod mezi ústavním zařízením a začleněním se do běžného života. Ubytování je přednostní pro uživatele z regionu Berounsko-Hořovicko.

Cíle služby

Cílem je naučit klienty základní dovednosti týkající se samostatného života (př. chodu domácnosti, kontaktu s úřady, manipulace s financemi) tak, aby se bez problémů začlenili do společnosti, obnovili vazbu na rodinu (pokud je to možné), získali pracovní příležitost a vhodné bydlení.
Služby poskytovat tak, aby odpovídaly individuálním potřebám uživatelů a byla při tom zachována jejich práva a lidská důstojnost.

Popis zařízení

Naše zařízení se nachází v budově Komunitního centra, kde sídlí společně s dalšími osmi neziskovými organizacemi. Vlastníkem budovy je město Beroun, provozovatelem Azylového domu a domu na půl cesty Berounka je Český červený kříž Beroun. Budova bývalých kasáren je nově zrekonstruována a plně přizpůsobena provozu sociálního zařízení.                                
Obývané jsou místnosti v prvním poschodí, jedná se 12 pokojů azylového domu pro matky s dětmi, 1 krizový pokoj pro ženy a 3 pokoje (typ garsoniéra) domu na půl cesty. Dále se zde nachází  kancelář služby, společenská místnost s hernou, místnost na praní prádla a sklad vybavení. V přízemí jsou kanceláře ředitelky, sociální pracovnice a sklad ošacení.
K objektu patří i malá zahrada, která nabízí prostor pro trávení volného času dětí i maminek.

Kapacita zařízení

Kapacita Azylového domu je  12 pokojů azylového domu pro matky s dětmi, 1 krizový pokoj pro ženy a 3 pokoje (typ garsoniéra) domu na půl cesty připravených pro okamžité nastěhování.
Všechny jsou vybaveny  příslušným počtem postelí, stolem, židlemi, šatními skříněmi, lednicí, nádobím, k příslušenství patří také lůžkoviny. Sociální zařízení a kuchyně jsou pro všechny společné. Výjimkou jsou pokoje domu na půl cesty, každý pokoj má vlastní sociální zařízení a kuchyňský koutek.
Klientky mohou dále využívat společenskou místnost plně vybavenou pro trávení volného času dětí i maminek (2 sedací soupravy, pracovní stoly s židlemi, PC, televize, video, dvd, koutek s hračkami), prádelnu se čtyřmi pračkami.

Provoz zařízení
24 hodin denně
Služba se poskytuje za úplatu, viz informace v ceníku .

Facebook

Kontakty

Adresa:
Oblastní spolek ČČK Beroun
Bezručova 928
266 01 Beroun

Spojení:
    Telefon: +420 311 611 724, 721 502 519  - Azylový dům
    E-mail: cckberoun@o2active.cz,
                      beroun@cervenykriz.eu
 

Ředitelka Úřadu OS ČČK:
Renáta Roubalová
Tel./fax 311 611 725
Sociální pracovnice:
Lucie Potěšilová, DiS
Tel.: 311 611 724
Zdravotní asistence
Bc.Martin Kosina
e-mail: za-cckberoun@seznam.cz